Historie a vojenství.


Publikace člena sdružení z května 1945.