Historie a vojenství.


Vedoucí pro ruskou jednotku Pepa MUDr. promovaný